Polityka prywatności

17.05.2018

Firma MotoCMS jest zobowiązana do ochrony poufnych informacji. Dokument zatytułowany „Polityka prywatności firmy MotoCMS” zawiera szczegółowe informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych klientów. Warunki niniejszej Polityki są stosowane do wszystkich danych osobowych, które zostały zebrane na stronie MotoCMS.


1. Podanie danych osobowych przez Klienta

1.1. Podczas przeglądania strony MotoCMS mogą zostać zbierane automatycznie niektóre typy danych nieosobowych (pliki cookie). Informujemy naszych klientów o używaniu plików cookie na naszej stronie. Klienci mogą zezwolić na pliki cookie lub wyłączyć je w przeglądarce. Jeżeli pliki cookie są włączone, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie Twoich informacji i pozwalasz nam zarządzać automatycznie zbieranymi danymi (plikami cookie) zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Przeczytaj Zasady dotyczące plików cookie MotoCMS.

1.2. Rejestrując się na stronie MotoCMS i przekazując nam swoje dane osobowe, prosimy o potwierdzenie tej akcji. Jest to wymagane działanie, aby wypełnić dowolny formularz na naszej stronie internetowej.

Informacje będą zbierane po potwierdzeniu zgody przed złożeniem zamówienia, zarejestrowaniu konta osobistego, rejestracji na darmową wersję próbną produktu, skorzystaniu z czatu online lub połączeniu telefonicznym z operatorem wsparcia, subskrypcji na newsletter, korzystaniem z bezpłatnych kursów online, pobraniem darmowych eKsiążek lub wypełnieniem innych formularzy na stronie, które mogą zawierać takie informacje jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy i / lub adres pocztowy, numer telefonu kontaktowego, numer zakupionego szablonu, szczegóły płatności, dane analityki internetowej i informacje, które podajesz, wypełniając formularze na naszych stronach internetowych..

MotoCMS zbiera dane o produktach, które przeglądałeś na naszej stronie lub dodałeś do koszyka. Te dane są zbierane tylko dla użytkowników, którzy zgodzili się na przetwarzanie i przechowywanie danych do otrzymywania newslettera.

1.3. Przesyłając dane osobowe Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie (do odwołania zgody klienta do przetwarzania danych osobowych) przez MotoCMS, w celu spełnienia firmą MotoCMS i/lub jej partnerami swoich zobowiązań wobec klienta, sprzedaży towarów i usług, dostarczania informacji, a także do promowania towarów, robót i usług, a także wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych i komunikatów informacyjnych i serwisowych. Podczas przetwarzania danych osobowych Klienta firma MotoCMS podlega prawu RP.

1.4. Jakie dane osobowe gromadzimy o Tobie od innych?

Zbieramy dane finansowe i/lub transakcje od dostawców płatności (w celu przetworzenia transakcji). Usługi stron trzecich, takie jak Google, Facebook, Twitter mogą dostarczyć nam pewnych informacji o Tobie, gdy logujesz się z jakimkolwiek dostawcą będącym osobą trzecią. MotoCMS otrzymuje informacje o danych demograficznych odwiedzającego (takich jak zawód, hobby lub zainteresowania, płeć) z witryn odsyłających.

Możemy gromadzić dane od stron trzecich tylko w zakresie i ilościach niezbędnych do świadczenia usług.

Zawsze można odmówić udzielenia nam informacji osobistych, ale w tym przypadku produkty i usługi dostarczane firmą MotoCMS nie będą dostępne dla Państwa.


2. Korzystanie z danych osobowych

Po uzyskaniu zgody od klienta, firmy MotoCMS zbiera dane osobowe w celu:

 • rejestracji/autoryzacji Klienta w Serwisie;
 • przetwarzania zamówień klientów i do wypełnienia zobowiązań wobec Klienta;
 • dostarczania darmowych materiałów edukacyjnych, takich jak e-książki, szkolenia online, itd.;
 • dostarczania produktu do wypróbowania w ramach darmowego okresu próbnego;
 • prowadzenia konkursów, angażowania klientów do udziału w nich i wyboru zwycięzców;
 • analizy indywidualnych preferencje zakupowych klientów i odpowiedniego wyświetlania rekomendacji i specjalnych ofert;
 • uruchomienia promocji, zaproszenia do udziału w nich i wyznaczenia zwycięzców;
 • analizy cech konsumpcyjnych klienta i dostarczania spersonalizowane poleceń i ofert;
 • angażowania klientów do udziału w Programie lojalnościowym, oraz dostarczania pomocy klientom w uzyskaniu ich bonusów;
 • informowania klienta o promocjach, rabatach i ofertach specjalnych, które mogą ich zainteresować, poprzez e-mailing i połączenia telefoniczne;
 • dalszego wyświetlania zawartości witryny na podstawie Twoich zainteresowań i preferencji;
 • dostarczania pomocy technicznej;
 • kontaktu z klientami w różnych celach informacyjnych.

Ponieważ zgadzasz się na otrzymywanie od nas informacji, możemy wysyłać Ci informacje dotyczące transakcji, takie jak listy powitalne, przypomnienia o płatnościach i potwierdzenia zakupów. Możemy również wysyłać ankiety lub zapytania marketingowe, aby poinformować Cię o nowych produktach, usługach, ofertach lub innych informacjach, które mogą Cię zainteresować.

Jak długo przechowujemy dane?
Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne, aby świadczyć usługi Tobie i innym osobom oraz aby wypełniać nasze prawne zobowiązania. Jeśli poprosisz o usunięcie Twoich danych osobowych, możemy zachować informacje z usuniętych kont, jeśli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, przestrzegania prawa, zapobiegania oszustwom, zbierania opłat, rozwiązywania sporów, rozwiązywania problemów, dostarczania,asystowania w dochodzeniach, egzekwowania warunków obsługi i podjęciu innych działań dozwolonych przez prawo.


3. "Prawo do bycia zapomnianym"

Każdy klient może skorzystać z "prawa do bycia zapomnianym". W razie gdy klienta chciałby wyjaśnić swoje dane osobowe, zablokować je lub usunąć, lub w razie gdy dane osobowe nie są kompletne, są nieaktualne, nieprawdziwe, lub nie są konieczne w określonym celu przetwarzania, lub, w razie gdy klient chciałby wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wyeliminować działania firmy MotoCMS w odniesieniu do swoich danych osobowych, musi przesłać formalny wniosek do MotoCMS na [email protected] On/ona może również wypisać się ręcznie z listy mailingowej.

Ważne pamiętać, że po wniesieniu zmian do ustawień, powiadomienia od Sprzedawcy mogą być wysyłane jeszcze w ciągu 7 dni, ze względu na specyfikę systemów informacyjnych i komunikacyjnych, a także korzystania z usługi wysyłania e-maili.

W razie gdy klient chciałby usunąć swoje konto na naszej stronie, należy napisać wniosek o to na [email protected]


4. Ujawnienie danych osobowych

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności, firma MotoCMS nie ujawnia ani nie przekazuje danych osobowych klienta osobom trzecim.

4.1. Strona MotoCMS zobowiązuje się nie przekazywać informacje otrzymane od Klienta osobom trzecim. Nie uważa się za naruszenie udzielanie informacji do agentów i osób trzecich działających w ramach umowy z nami, w celu wypełnienia zobowiązań wobec Klienta, a jedynie w ramach umów. Na przykład, możemy zatrudniać inne firmy do obsługi płatności, przechowywania danych, rozmieszczania stron, realizacji zamówień i dostawy, w celach poprawy działań marketingowych, audytu, itd. W takim razie firmy trzecie będą mogli pobierać dane osobowe tylko niezbędne do świadczenia usług. Firmy trzecie zobowiązują się do ochrony danych osobowych, w taki sam sposób jak i firma MotoCMS. Na tych dostawców usług również rozszerza zakaz korzystania z danych osobowych dla innych celów. Nie jest uważane za naruszenie niniejszego regulaminu, gdy MotoCMS przesyła osobom trzecim dane klienta w formie anonimowej do celów oceny i analizy witryny, analizy cech konsumpcyjnych klienta i zapewnienia spersonalizowanych rekomendacji.

4.2. MotoCMS ma prawo do korzystania z plików cookie. Informujemy naszych klientów o używaniu plików cookie na naszej stronie internetowej. Klienci mogą zezwolić na pliki cookie lub wyłączyć je w przeglądarce. Pliki cookie nie są udostępniane żadnym stronom trzecim.

4.3. Firma MotoCMS nie ponosi odpowiedzialności za informacje podawane przez Klienta na stronie w przystępnej formie.

4.4. Nie uważa się za naruszenie obowiązków przekazywania informacji zgodnie z obowiązującymi i obowiązującymi wymogami Prawa Polskiego.

4.5. Firma MotoCMS podczas przetwarzania danych osobowych podejmuje niezbędne i wystarczające środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, a także innymi nielegalnymi działaniami w odniesieniu do danych osobowych klienta.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez prawo, nakazy sądowe i / lub na podstawie zapytań publicznych lub wniosków od podmiotów publicznych.


5. Bezpieczeństwo danych osobowych

5.1. Bezpieczeństwo danych osobowych swoich klientów jest dla nas szczegółowo ważne. Dlatego pracujemy według przyjętych standardów branżowych, które zapewniają ochronę danych osobowych klientów, a mianowicie:

 • ograniczanie dostępu do danych osobowych klienta dla pracowników, którzy świadczą dowolne usługi dla klienta;
 • wymaganie do podpisania umowy o poufności przez pracowników, w celu ochrony danych osobowych klientów i innych informacji poufnych;
 • wymaganie do podpisania umowy o poufności przez usługodawców zewnętrznych w celu ochrony danych osobowych klientów;
 • zapisywanie danych osobowych klientów na bezpiecznych systemach komputerowych, które chronią je przed nieuprawnionym dostępem lub użytkowaniem.

5.2. Firma MotoCMS zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim loginu i hasła, które wykorzystuje klient do identyfikacji na stronie MotoCMS.

5.3 Firma MotoCMS zobowiązuje się do zapewnienia należytej staranności w przechowywaniu i użyciu loginu i hasła (w tym, lecz nie ograniczając się do wykorzystania licencjonowanego oprogramowania antywirusowego, nie udostępniać osobom trzecim komputery lub inne urządzenia ze wprowadzonym na nich loginem i hasłem klienta, itd.)

5.4. Firma MotoCMS zastrzega sobie prawo do zmiany hasła, w razie złożenia przez klienta odpowiedniego wniosku, bez podania wiarygodnego numeru telefonu lub informacji na temat zakupu. Robimy to w celu z abezpieczenia danych osobowych klienta i zapobiegania hackingu konta klienta i nielegalnego wejścia na stronę klienta.

Żadna metoda transmisji przez Internet lub elektroniczne przechowywanie informacji nie jest całkowicie bezpieczne. Dlatego staramy się chronić dane osobowe naszych klientów, ale nie możemy w pełni zagwarantować ich bezpieczeństwa.


6. Korzystanie z plików cookie

Strona MotoCMS wykorzystuje pliki cookies. Strona MotoCMS może gromadzić pewne informacje za pomocą plików cookie w przeglądarce lub urządzeniu przenośnym, który używa klient. Pliki cookies - są to małe pliki tekstowe, które przechowują informacje bezpośrednio na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu internauty.

Z pomocą plików cookies serwer webowy może zapisywać preferencji i ustawienia na komputerze użytkownika, informacji o jego telefonie komórkowym lub innym urządzeniu (-am), które zostaną automatycznie przywrócone przy następnej wizycie na stronę. Pliki cookies mają na celu poprawę UX na stronie, oraz zapewnienie klientowi najbardziej odpowiednich informacji, takich jak, na przykład, informacje o przeglądanych produktach, świadczenie usług specjalnych dla danego regionu geograficznego, i td.

Google Analytics

 • Firma MotoCMS używa Google Analytics do śledzenia i analizowania odwiedzin strony i użytkowania. Aby śledzić informacje o użytkownikach, Google Analytics tworzy unikalny identyfikator użytkownika, gdy użytkownik jest uwierzytelniony i zalogowany.
 • W imieniu MotoCMS Google Analytics śledzi informacji na temat użytkowników, ich lokalizacji, język, przeglądarkę i system operacyjny, dostawcę usług internetowych oraz urządzenia wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do strony MotoCMS. Firma MotoCMS śledzi te informacje w celu ulepszenia obsługi swoich klientów.
 • Aby zrezygnować z usługi Analytics w internecie, odwiedź stronę dodatku blokującego Google Analytics i zainstaluj go. Instalacja i dezinstalacja dodatku może się różnić w zależności od przeglądarki. Należy uzyskać dostęp do odpowiednich zasobów pomocy dla przeglądarki, której używasz.

Wyświetlanie reklamy

 • MotoCMS wdrożyło reklamę displayową i wykorzystuje remarketing w Google Analytics, Bing, Yandex.Direct, narzędziach reklamowych Facebooka do reklamowania się online.
 • Jeśli chcesz zrezygnować z Google Analytics dla reklam graficznych, po prostu dostosuj reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam lub skorzystaj z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics który poleci skryptowi Google Analytics, aby nie wysyłał żadnych informacji o odwiedzanej witrynie do Google Analytics.
 • Aby wyłączyć spersonalizowane śledzenie reklam w Bing, musisz zrezygnować z niestandardowych reklam we wszystkich witrynach firmy Microsoft i witrynach jej partnerów (np. AOL). Aby to zrobić, przejdź do strony choice.microsoft.com.
 • Użyj AdBlock, aby wyłączyć reklamy w przeglądarce.

Social Media
Udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, logowanie przez portale społecznościowe i inne usługi dla serwisów społecznościowych, które oferujemy, są obsługiwane przez firmy trzecie. Firmy te mogą pobierać pliki cookie na swój komputer, gdy używasz ich na naszej stronie lub jeśli jesteś już na niej zalogowany.

Korzystamy z plików cookie do poprawy jakości serwisu oraz poprawy korzystania z serwisu przez klienta.

Klient ma prawo do odmowy zapisania plików cookies na użytym urządzeniu. Dowiedz się, jak wyłączyć pliki cookie: Chrome, Firefox, Safari.


Zmiany w Polityce prywatności

Data wprowadzenia ostatnich zmian zostanie wskazana w górnej części tego dokumentu. Korzystanie z naszej witryny po wprowadzeniu zmian do Polityki prywatności będzie świadczyło, że wyrażacie zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i przekazanie osobom trzecim danych osobowych zgodnie z nową wersją Polityki prywatności.

Zalecamy aby przeczytywać Politykę Prywatności za każdym razem gdy korzystacie z naszej witryny.


Tłumaczenia w języku innym niż angielski niniejszych Zasad mają wyłącznie charakter informacyjny. Aby uniknąć konfliktów w definicjach, wersja angielska jest ostatecznym arbitrem.

Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych i ich wykorzystywanie do otrzymywania newslettera. Polityka prywatności.
Zarejestruj darmowe demo
poprzez konto na social media
lub e-mail
Niewłaściwy adres email
Zmienasz szablon
Masz zamiar zmienić szablon na koncie próbnym - wyślemy Ci e-mail z linkiem potwierdzającym.

Ale proszę pamiętać, że zmiany, które zostały wprowadzone do poprzedniego szablonu nie będą zapisane.
Sprawdź swój e-mail
Sprawdź swój e-mail i kliknij w link potwierdzający, który właśnie wysłaliśmy Tobie.

Po potwierdzeniu zmiany szablonu, można rozpocząć dostosowanie nowego projektu.
Sprawdź swój e-mail
Prawie skończyłeś rejestrację damo szablonu
Został tylko jeden aby zacząć wypróbowanie systemu MotoCMS - kliknij w link potwierdzający, który wysłaliśmy Ci na e-mail.
Autoryzacja
Niewłaściwy adres email
Pole nie może być puste
Preview