Polityka prywatności
Firma MotoCMS jest zobowiązana do ochrony poufnych informacji. Dokument zatytułowany „Polityka prywatności firmy MotoCMS” zawiera szczegółowe informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych klientów. Warunki niniejszej Polityki sł stosowane do wszystkich danych osobowych, które zostały zebranych na stronie MotoCMS.


1. Podanie danych osobowych przez Klienta

1.1. Podczas przeglądania strony MotoCMS mogą zostać zbierane automatycznie niektóre typy danych nieosobowych, takie jak: adres IP komputera, IP-adres dostawcy usług internetowych, data i czas przechodu na stronę, adres strony, z której było wykonane przejście do naszej strony, typ i język przeglądarki.

Możemy również zbierać informacje nawigacyjne, wśród których są informacje na temat stron, które przeglądasz, linków z których dokonujesz przejścia, i innych działań podejmowanych przez użytkownika na stronie. Informacje demograficzne (takie jak zawód, hobby, płeć czy zainteresowania) mogą być również zbierane i mogą zostać powiązane z danymi osobowymi.

Przeglądając stronę MotoCMS akceptujecie Państwo warunki Polityki prywatności i wyrażacie zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych zebranych automatycznie - Cookies.

1.2. Dane osobowe obejmują:
Informacje, które zostaną zebrane podczas złożenia przez klienta zamówienia, rejestracji konta na stronie, rejestracji produktu na okres próbny, korzystania z czatu-online lub połączenia telefonicznego z operatorem, subskrypcji na newsletter, zapisania się na darmowy kurs-online, pobierania e-książki lub wypełnienia jakiegokolwiek formularza na stronie, który zawiera pola: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu kontaktowego, wcześniej zakupiony lub zarejestrowany na okres próbny szablon, numer poprzedniego zamówienia, informacje na temat wykorzystywanej przeglądarki webowej lub urządzenia mobilnego.

1.3. Przesyłając dane osobowe Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie (do odwołania zgody klienta do przetwarzania danych osobowych) przez MotoCMS, w celu spełnienia firmą MotoCMS i/lub jej partnerami swoich zobowiązań wobec klienta, sprzedaży towarów i usług, dostarczania informacji, a także do promowania towarów, robót i usług, a także wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych i komunikatów informacyjnych i serwisowych. Podczas przetwarzania danych osobowych Klienta firma MotoCMS podlega prawu RP.

Należy pamiętać, że nie gromadzimy dane kart kredytowych i innych instrumentów płatniczych, ponieważ do przetwarzania zamówienia zostaną wykorzystane bramy płatnicze bez zapisywania informacji na naszej stronie.

Zawsze można odmówić udzielenia nam informacji osobistych, ale w tym przypadku produkty i usługi dostarczane firmą MotoCMS nie będą dostępne dla Państwa.

1.4. W razie gdy klienta chciałby wyjaśnić swoje dane osobowe, zablokować je lub usunąć, lub w razie gdy dane osobowe nie są kompletne, są nieaktualne, nieprawdziwe, nielegalnie uzyskane lub nie są konieczne w określonym celu przetwarzania, lub, w razie gdy klient chciałby wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wyeliminować działania firmy MotoCMS w odniesieniu do swoich danych osobowych, musi przesłać formalny wniosek do MotoCMS za pośrednictwem czatu online lub złożyć wniosek na stronie wsparcia technicznego: https://support.motocms.com/.

W razie gdy klient chciałby usunąć swoje konto na naszej stronie, należy napisać wniosek o to na [email protected] Ta akcja nie oznacza odmowę na przetwarzanie danych osobowych Klienta, które według ustawodawstwa odbywa się w sposób określony w ustępie 1 niniejszej Polityki.


2. Korzystanie z danych osobowych

2.1. Firma MotoCMS gromadzi i wykorzystuje dane osobowe do klienta na czas trwania rejestracji na stronie lub aby uzyskać usługi dla:

 • rejestracji/autoryzacji Klienta w Serwisie;
 • przetwarzanie zamówień klientów i do wypełnienia zobowiązań wobec Klienta;
 • dostarczania darmowych materiałów edukacyjnych, takich jak e-książki, szkolenia online, itd.;
 • dostarczania produktu do wypróbowania w ramach darmowego okresu próbnego;
 • promocji towarów i usług;
 • oceny i analizy działania strony, dostarczania produktów i roboty naszych menedżerów;
 • uruchomienia promocji, zaproszenia do udziału w nich i wyznaczenia zwycięzców;
 • analizy cech konsumpcyjnych klienta i dostarczania spersonalizowane poleceń i ofert;
 • uczestnictwa klienta w Programie lojalnościowym;
 • informowania klienta o promocjach, rabatach i ofertach specjalnych poprzez e-mailing i połączenia telefoniczne;
 • dalszego wyświetlania zawartości witryny na podstawie Twoich zainteresowań i preferencji;
 • kontaktu z klientami w różnych celach informacyjnych.

Możemy wysłać klientowi informacje na temat transakcji, takie jak listy powitalne, przypomnienia rozliczeniowych, lub potwierdzenia zakupu. Możemy również wysyłać wyniki badań lub powiadomienia reklamowe w celu informowania o nowych produktach lub usługach, lub innych informacji, które mogą być interesujące dla klientów.

2.2. Możemy wysłać klientowi informacje na temat transakcji, takie jak listy powitalne, przypomnienia rozliczeniowych, lub potwierdzenia zakupu. Możemy również wysyłać wyniki badań lub powiadomienia reklamowe w celu informowania o nowych produktach lub usługach, lub innych informacji, które mogą być interesujące dla klientów.

W razie gdy klient nie chce więcej otrzymywać wiadomości o charakterze reklamowo-informacyjnym, musi wypisać się z listy powiadomień lub napisać odpowiedni wniosek na [email protected] aby zmienić swoje preferencje subskrypcji. Ważne pamiętać, że po wniesieniu zmian do ustawień, powiadomienia od Sprzedawcy mogą być wysyłane jeszcze w ciągu 7 dni, ze względu na specyfikę systemów informacyjnych i komunikacyjnych, a także korzystania z usługi wysyłania e-maili. Odmowa klienta odbioru komunikatów serwisowych nie jest możliwa ze względów technicznych. Komunikaty serwisowe są wysyłane na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie, a także za pośrednictwem powiadomień Push i za pośrednictwem Serwisu do pracy z klientami na numer telefonu podany podczas rejestracji i/lub podczas złożenia zamówienia, na temat statusu zamówienia, produktów w koszyku Klienta i/lub produktach dodawanych przez klienta do „Ulubionych”, oglądanych produktach, rejestracji wersji demonstracyjnej produktu, otrzymania darmowych materiałów i usługi oraz przypisaniu statusu w MotoCMS Programie lojalnościowym.


3. Ujawnienie danych osobowych

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności, firma MotoCMS nie ujawnia ani nie przekazuje danych osobowych klienta osobom trzecim.

3.1. Strona MotoCMS zobowiązuje się nie przekazywać informacje otrzymane od Klienta osobom trzecim. Nie uważa się za naruszenie udzielanie informacji do agentów i osób trzecich działających w ramach umowy z nami, w celu wypełnienia zobowiązań wobec Klienta, a jedynie w ramach umów. Na przykład, możemy zatrudniać inne firmy do obsługi płatności, przechowywania danych, rozmieszczania stron, realizacji zamówień i dostawy, w celach poprawy działań marketingowych, audytu, itd. W takim razie firmy trzecie będą mogli pobierać dane osobowe tylko niezbędne do świadczenia usług. Firmy trzecie zobowiązują się do ochrony danych osobowych, w taki sam sposób jak i firma MotoCMS. Na tych dostawców usług również rozszerza zakaz korzystania z danych osobowych dla innych celów. Nie jest uważane za naruszenie niniejszego regulaminu, gdy MotoCMS przesyła osobom trzecim dane klienta w formie anonimowej do celów oceny i analizy witryny, analizy cech konsumpcyjnych klienta i zapewnienia spersonalizowanych rekomendacji.

3.2. Nie uważa się za naruszenie obowiązków przekazywania informacji zgodnie z obowiązującymi i obowiązującymi wymogami Prawa Polskiego.

3.3. Firma MotoCMS ma prawo do korzystania z technologii."Cookies". Ciasteczka cookies nie zawierają informacje poufne i nie są przekazywane osobom trzecim.

3.4. Firma MotoCMS otrzymuje informację o adresie IP użytkownika strony MotoCMS i informacje na temat linku do strony, z której był przekierowany użytkownik, oraz informacje demograficzne (takie jak zawód, hobby, płeć czy zainteresowania). Informacje te nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników.

3.5. Firma MotoCMS nie ponosi odpowiedzialności za informacje podawane przez Klienta na stronie w przystępnej formie.

3.6. Firma MotoCMS podczas przetwarzania danych osobowych podejmuje niezbędne i wystarczające środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, a także innymi nielegalnymi działaniami w odniesieniu do danych osobowych klienta.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez prawo, nakazy sądowe i / lub na podstawie zapytań publicznych lub wniosków od podmiotów publicznych.


4. Bezpieczeństwo danych osobowych

4.1. Bezpieczeństwo danych osobowych swoich klientów jest dla nas szczegółowo ważne. Dlatego pracujemy według przyjętych standardów branżowych, które zapewniają ochronę danych osobowych klientów, a mianowicie:

 • ograniczanie dostępu do danych osobowych klienta dla pracowników, którzy świadczą dowolne usługi dla klienta;
 • wymaganie do podpisania umowy o poufności przez pracowników, w celu ochrony danych osobowych klientów i innych informacji poufnych;
 • wymaganie do podpisania umowy o poufności przez usługodawców zewnętrznych w celu ochrony danych osobowych klientów;
 • zapisywanie danych osobowych klientów na bezpiecznych systemach komputerowych, które chronią je przed nieuprawnionym dostępem lub użytkowaniem.

4.2. Firma MotoCMS zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim loginu i hasła, które wykorzystuje klient do identyfikacji na stronie MotoCMS.

4.3 Firma MotoCMS zobowiązuje się do zapewnienia należytej staranności w przechowywaniu i użyciu loginu i hasła (w tym, lecz nie ograniczając się do wykorzystania licencjonowanego oprogramowania antywirusowego, nie udostępniać osobom trzecim komputery lub inne urządzenia ze wprowadzonym na nich loginem i hasłem klienta, itd.)

4.4. Firma MotoCMS zastrzega sobie prawo do zmiany hasła, w razie złożenia przez klienta odpowiedniego wniosku, bez podania wiarygodnego numeru telefonu lub informacji na temat zakupu. Robimy to w celu zabezpieczenia danych osobowych klienta i zapobiegania hackingu konta klienta i nielegalnego wejścia na stronę klienta.


5. Korzystanie z plików cookie

Strona MotoCMS wykorzystuje pliki cookies. Strona MotoCMS może gromadzić pewne informacje za pomocą plików cookie w przeglądarce lub urządzeniu przenośnym, który używa klient. Pliki cookies - są to małe pliki tekstowe, które przechowują informacje bezpośrednio na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu internauty.

Z pomocą plików cookies serwer webowy może zapisywać preferencji i ustawienia na komputerze użytkownika, informacji o jego telefonie komórkowym lub innym urządzeniu (-am), które zostaną automatycznie przywrócone przy następnej wizycie na stronę. Pliki cookies mają na celu poprawę UX na stronie, oraz zapewnienie klientowi najbardziej odpowiednich informacji, takich jak, na przykład, informacje o przeglądanych produktach, świadczenie usług specjalnych dla danego regionu geograficznego, i td.

Strona MotoCMS korzysta ze wszystkich rodzajów plików cookies, a mianowicie - obowiązkowych plików cookies, które są niezbędne do korzystania z serwisu, funkcjonalnych cookies aby zapamiętać klienta i zapewnić mu lepszą obsługę podczas następnej wizyty na stronę. Ponadto, mogą być wykorzystane analityczne i operacyjne pliki cookies, które pozwalają na przechowywanie informacji o tym, w jaki sposób klient korzysta z witryny - które strony były przeglądane, ile razy on korzystał z naszego serwisu itd.

Korzystamy z plików cookie do poprawy jakości serwisu oraz poprawy korzystania z serwisu przez klienta. Istnieją również reklamujące cookies, które służą do optymalizacji kampanii reklamowych dla klientów.

Klient ma prawo do odmowy zapisania plików cookies na użytym urządzeniu.


Zmiany w Polityce prywatności

Polityka prywatności może być zmieniona w dowolnym czasie bez uprzedzenia, a firma MotoCMS nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej innej osoby. Gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie osobom trzecim Państwa danych osobowych będzie regulowane nową wersją Polityki prywatności, która zostanie opublikowana w tej sekcji.

Data wprowadzenia ostatnich zmian zostanie wskazany w górnej części tego dokumentu. Korzystanie z naszej witryny po wprowadzeniu zmian do Polityki prywatności będzie świadczyło, że wyrażacie zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i przekazanie osobom trzecim danych osobowych zgodnie z nową wersją Polityki prywatności.

Zalecamy aby przeczytywać Politykę Prywatności za każdym razem gdy korzystacie z naszej witryny.

Poproś o oddzwonienie
Nasz operator skontaktuje się z Tobą przez
Nasz operator skontaktuje się z Tobą przez
Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 30 sekund, wpisz poniżej swój numer
Czy chciałbyś aby zadzwoniliśmy do Ciebie, jak tylko wrócimy do biura?
Wpisz poprawny telefon
Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 30 sekund, wpisz poniżej swój numer
30
Nikt nie dzwonił do Ciebie?
Nasz menedżer skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin roboczych
Złożyć wniosek
Daj nam znać swoje pytanie, pomożemy Ci!
Zarejestruj darmowe demo
poprzez konto na social media
lub e-mail
Niewłaściwy adres email
Zmienasz szablon
Masz zamiar zmienić szablon na koncie próbnym - wyślemy Ci e-mail z linkiem potwierdzającym.

Ale proszę pamiętać, że zmiany, które zostały wprowadzone do poprzedniego szablonu nie będą zapisane.
Sprawdź swój e-mail
Sprawdź swój e-mail i kliknij w link potwierdzający, który właśnie wysłaliśmy Tobie.

Po potwierdzeniu zmiany szablonu, można rozpocząć dostosowanie nowego projektu.
Sprawdź swój e-mail
Prawie skończyłeś rejestrację damo szablonu
Został tylko jeden aby zacząć wypróbowanie systemu MotoCMS - kliknij w link potwierdzający, który wysłaliśmy Ci na e-mail.
Autoryzacja
Niewłaściwy adres email
Pole nie może być puste