Masz pytania? Jestem do Twojej dyspozycji!
MotoCMS Versionen
System MotoCMS jest regularnie aktualizowany. Pozostawaj na bieżąco!
Sprawdź email aby potwierdzić subskrypcję.
Nieprawidłowy adres e-mail.
Spróbuj ponownie później..
Co nowego w Moto CMS wersji 3.1.4? wersja 3.1.4 została wydana 28. sierpnia, roku 2017
W wersji 3.1.4 wprowadzono nowe ustawienia regionalne w panelu administracyjnym, znacznie lepszono działanie systemu i dodano nowe funkcje.

 • Dodano funkcjonalny menedżer fontów w celu bardziej łatwego wprowadzania fontów na stronie. Również dodano możliwość zarządzania fontami: przeglądanie, dodawanie, edytowanie i usuwanie.
 • Do panelu administracyjnego dodano brazylijski portugalski język.
 • Dodano nową funkcję do widżetu Wiersz, która pozwala użytkownikom na ustawienie dowolnego koloru lub zdjęcia jako tło.
 • Dodano nową możliwość wyboru kolumny wierszy i ich właściwości. Dowolny kolor lub zdjęcie można ustawić jako tło kolumny.
 • Dodano możliwość ustawienia górnych i dolnych marginesów w Kolumnie.
 • Możliwość włączania/wyłączania efektu Lazy Load na stronie.
 • Dodano nowe właściwości do presetów ustawień widżetu Akoredeon: edytowanie rozmiaru fontu i rozmiaru ikony la nagłówków pozycji na różnych urządzeniach.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.1.3? wersja 3.1.3 została wydana 26. lipca, roku 2017
Wersja 3.1.3 posiada nowe ustawienia językowe w panelu admina i ulepszenia silnika MotoCMS 3.

 • Do panelu admina dodano hiśpański język.
 • Do akcji Open File w ustawieniach łącza dodaną nową funkcję, pozwalającą na pobieranie plików bez podglądu w przeglądarce.
 • Do podkategorii Code Injection dodano nową funkcję. Teraz użytkownicy mogą wyłączyć wykonywanie kodu dla widżetu Embed w trybie edycji panelu admina.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.1.2? wersja 3.1.2 została wydana 6. lipca, roku 2017
W wersja 3.1.2 silnik MotoCMS 3 został uzupełniony o nowe funkcji i widżet.

 • Dodano widżet Accordion.
 • Poprawiono procedurę aktualizacji. Po opublikowaniu nowej wersji użytkownicy mogą ponownie uruchomić procedurę aktualizacji w podsekcji Aktualizacja w sekcji Ustawienia, jeśli aktualizacja nie była pomyślnie zakończona.
 • Teraz można ustawić adres e-mail nadawcy w podsekcji E-mail w sekcji Ustawienia. Ta funkcja pozwala na zastosowanie jednego ogólnego adresu e-mail dla formularzy kontaktowych i widżetu formularzu Zapomniałeś hasła.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.1.1? wersja 3.1.1 została wydana 7. czerwca, roku 2017
Wersja 3.1.1 posiada nowe funkcje i uzupełnienia silnika MotoCMS 3.

 • Dodano nowe możliwości zarządzania kolumnami w wierszu: sortowanie, duplikowanie, usuwanie.
 • Dodano nową funkcję - zarządzanie opisem w Suwaku na różnych urządzeniach.
 • Poprawiono działanie aktualizacji panelu administracyjnego.
 • Dodano możliwość automatycznego przewijania w celu wyświetlenia dodanego widżetu na stronie. Dzięki temu użytkownik może zrozumieć, gdzie dodano / przeniesiono / osadzono widżet.
 • Zaktualizowano połączenie widżetu Wideo w celu zapewnienia lepszego bezpieczeństwa.
 • Do systemu dodano tryb Wtrakcie budowy. Tryb zostanie automatycznie włączony podczas aktualizacji systemu. Podczas gdy tryb jest włączony, wyświetla się strona W trakcie budowy. Tekst na tej stronie można dostosować w ustawieniach witryny.
Poprawiono działanie następujących funkcji:

 • Automatycznego usuwania rzędów;
 • Łącznik został uzupełniony o nową akcję "Do strony domowej" - z jej pomocą użytkownik jest przekierowywany na stronę domową witryny.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.1.0? wersja 3.1.0 została wydana 8. maja, roku 2017
Wersja 3.1.0 jest główną aktualizacją systemu, która zawiera następne nowe funkcje MotoCMS 3 panelu admina:

 • Dodano możliwość kopiowania widgetów.
 • Dodano możliwość powielania widgetów.
 • Zostało zaimplementowane bezpieczne połączenie widgetu Iframe.
 • Usunięto błędy.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.0.27? wersja 3.0.27 została wydana 22. marca, roku 2017
Wersja 3.0.27 posiada następne poprawki MotoCMS 3 panelu admina:

 • Panel admina został przetłumaczony na francuski i polski.
 • Poprawiono funkjonowanie widżeta Twitter Timeline.
 • Mapę Google i zdjęcia uzupełniono o efekt Lazy Load.
 • Wszystkie wymienione w Disqus języki zostali dodane do widżetu Disqus w panelu admina.
 • Drobne poprawki designu.
 • Usunięto błędy.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.0.26? wersja.3.0.26 była wydana 8. lutego, roku 2017
Wersja 3.0.26 posiada nowe funkcje systemu i MotoCMS 3 panelu admina.

 • W widżecie Kontener przeprojektowano kontrolery Margines i Wypełnienie.
 • Zmienione design podpowiedzi w celu wzmocnienia UX.
 • Tekstowy edytor CKEditor był zaktualizowany do wersji 4.6.1.
 • Poprawiono wyświetkenie następujących widżetów strukturalnych: Rząd, Kontener, Blok, Sekcje strony. Te zmiany zostały wprowadzone w celu zapewnienia lepszej użyteczności panelu admina.
 • Usunięto błędy.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.0.25? wersja 3.0.25 została wydana 16. stycznia, roku 2017
Wersja 3.0.25 posiada uzupełnienia funkcjonalność systemu, a także nowe funkcje MotoCMS 3 kreatora stron.

 • Wodżet Block uzupełniony o funkcje Kotwica i Lepki.
 • W wersji mobilnej zaktualizowano funkcję kaskadowania obiektów w widżecie menu. Zapewnia to ułatwienie edytowania witryn wielostronicowych z kilkoma poziomami obiektów.
 • W ramach nowych ustawień SEO dla stron systemowych można zmieniać SEO Title.
 • Pole "Hasło" na stronach chronionych haslem uzupełnione o autofokus w celu wzmocnienia UX.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.0.24? wersja 3.0.24 została wydana 15. grudnia, roku 2016
Wersja 3.0.24 zawiera poprawki funkcjonowania panelu admina i nowe funkcji systemu.

 • Uzupełniono widżet Suwak o funkcję edycji opisania slajdów poprzez CKEditor i możliwość wykorzystania stylów tekstowych szablonu.
 • Dodano możliwość ustawienia dowolnego koloru czy zdjęcia dla tła w widżecie Blok.
 • Aktualizowano wersję Font Awesome. Opcja korzystania ikon dla widżetu Tekst jest dostępna przez Font Awesome.
 • Poprawiono edytor tekstowy.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.0.23? wersja 3.0.23 została wydana 17. listopada roku, 2016
Nowa wersja systemu MotoCMS 3 posiada następujące poprawki.

 • Do panelu admina dodano widżet Countdown Timer. Presety widżeta są dostępne do edytowania w zakładce Design.
 • Poprawiono widżet MailChimp pod kątem wzmocnienia doświadczenie użytkownika: teraz na liście można wyświetlić do 100 kampanii mailingowych na raz.
 • Do sekcji Ustawienia dodano skazówki Quick Help dla takich podsekcji: Podstawowe, Aktualizacje i Integracja.
 • Można ustawić pionowe wyrównanie dla treści, umieszczonej do widpetu Wiersz.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.0.22? wersja3.0.22 została wydana 4. października, roku 2016
Nowa wersja Moto CMS 3 posiada poprawki i drobne ulepszenia systemu.

 • Grid Gallery została uzupełniona o nowe funkcje: syllabifikacja opisu i możliwość wykorzystania stylów tekstowych tematu.
 • Widżety Row i Block zostały uzupełnione o opcję padding (górna część, dolna część).
 • Dodana opcja aby wycentrować zawartość widżetu Row pionowo.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.0.21? wersja 3.0.21 została wydana 8. września, roku 2016
System MotoCMS w wersji 3.0.21 został uzupełniony o następujące opcje dla użytkowników:

 • Dodane opcja wyłączenia podglądu tematu i jego nazwy w ramach licencji na rebranding. Aktualizacje tematyczne są teraz dostępne w sekcji Ustawienia - Aktualizacje.
 • Zostały zmienione wymagania do wersji PHP dla instalacji szablonu. Teraz szablon można zainstalować na serwerze z php w wersji 5.4 lub wyższej.
 • Strony systemowe więcej nie mogą być powielane. Są to strony Błąd 404, Chronione hasłem, W trakcie budowy.
 • Widżet mediów społecznościowych został uzupełniony o opcję zmiany pozycji ikon social media.
 • Panel administracyjny został przetłumaczony na język ukraiński.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.0.20? Wersja.3.0.20 została wydania 11. sierpnia, roku 2016
MotoCMS w wersji 3.0.20 posiada ulepszenia ustawień stron i widżetów:

 • Dodano widżety The Password Protected page i Password protected form. Pozwałają na dodawanie hasła do witryny i są dostępne w sekcji Ustawienia.
 • Dodano możliwość ustawienia unikalnego hasła dla pewnej strony poprzez dostosowanie właściwości strony.
 • Do tekstowego edytora CKEditor dodano przyciski cofnij/powtórz.
 • Do mediateki dodane edytor Aviary.
 • Do sekcji Ustawienia dodano tryb "W trakcie budowy". Użytkownicy mogą go włączyć/wyłączyć i korzystać z gotowych szablonów strony"W trakcie budowy".
 • Dodano widżet Odtwarzacz wideo. Zapewnia odtwarzanie filmów z mediateki. Design presety widżeta można edytować w sekcji Projekt.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.0.19? Wersja 3.0.19 została wydana 13. lipca, roku 2016.
The new MotoCMS version 3.0.19 brings major improvements to the editor:

 • Następujące akcje są dostępne bez konieczności aktywowania sekcji: dodawanie widżetu na stronę, usuwanie widżetów, wyświetlanie nazwy widżetu po aktywacji.
 • Zmiany w pustych sekcjach: dodano możliwość zapisania pustych sekcji, projekt dodano design ze wskazówkami, mimimalna wysokość sekcji zmieniona z 30 px na 300 px.
Również nowa wersja posiada następujące zmiany:

 • Panel administracyjny został przetłumaczony na włoski i niderlandzki języki.
 • Grafika panelu admina została poprawiony pod kątem ekranów Retina poprzez zmianę formatu ikon na .svg.
 • Dodano możliwość usuwania plików z mediateki po ich aktywacji.
 • Wzmocniono funkcjonalność widżetów Spacing in Iframe.
Pierwszy szablon z nowymi opcjami do edycji został opracowany dla nowej wersji MotoCMS. Szablon #59070 jest wyposażony w bloki Tab bloki, które znajdują się na panelu po lewej stronie panelu adminia. Bloki mogą zawierać dowolny widżet i znacznie uproszczają proces edycji.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.0.18? wersja 3.0.18 została wydana 23. maja, roku 2016
MotoCMS 3.0.18 jest nową wersją systemu MotoCMS 3, która została wyposażona w następujące nowe ulepszenia i funkcję:

 • Panel admina MotoCMS 3 jest dostępny w języku szwedzkim.
 • Optymalizacja wyświetlania zdjęć w widżecie Karuzela pod kątem różnych gadżetów.
 • Dodano powiadomienie o nieobsługiwaniu przeglądarki Internet Explorer w wersji 10 i niższej.
 • Wzmocnienie walidacji w polu adresu e-mail dla klientów w celu uniknięcia problemów z instalacją.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.0.17? wersja 3.0.17 została wydana 25. kwietnia, roku 2016
MotoCMS 3.0.17 - to drobna aktualizacja systemu MotoCMS 3, który posiada poprawki i nowe funkcji:

 • Do kokpitu dodano "Szybkie przyciski", które mogą być przydatne podczas pracy w panelu admina (np, przycisk Edytuj stronę);
 • W panelu admina został zmieniony preloader, oraz dodano pasek postępu;
 • MotoCMS panel admina wspiera jężyk japoński.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.0.16? Wersja 3.0.16 została wydana 29. marca 2016. roku
MotoCMS 3.0.16 - kolejna aktualizacja systemu, która zawiera nowe funkcje i widżety:

 • Dodano widżet odtwarzacza audio, z możliwością edytowania presetów poprzez sekcję Design w panelu admina;
 • Dodano funkcję rebranding, a mianowicie określenie ustawień marki poprzez konto MotoCMS;
 • Poprawiono wyświetlane na ekranach o małym rozmiarze i zamiana koloru ich tła na bardziej jasne.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.0.15? wersja 3.0.15 została wydana 11. marca 2016. roku
Wersja 3.0.15 - kolejna aktualizacja systemu MotoCMS, która zawiera następujące zmiany w funkcjach systemu:

 • MotoCMS 3 teraz jest kompatybilny z PHP 5.6;
 • Poprawa Przeciągnij-i-Upuść interfejsu w celu uczynić go bardziej przyjaznym dla użytkownika: widżety można umieszczać po prawej lub po lewej stronie od innych widżetów;
 • Do panelu admina dodano nowy typ przewijania, który działa na wszystkich urządzeniach;
 • Dodano nową funkcją Mediateki: teraz do niej można przesyłać pliki w w formacie .csv.
Co nowego w Moto CMS wersji 3.0.14? wersja 3.0.14 została wydana 18. lutego 2016. roku
W nowej wersji Mot CMS 3.0.14 zostały wprowadzone ulepszenia do systemu oraz nowe ustawienia SEO:

 • W panelu administracyjnym można zostawiać komentarze;
 • Do stron można dodawać dodatkowe wtyczki (na przykład, wtyczkę Ecommerce);
 • Można konfigurować ustawienia Yandex Metrica: Webadvisor, przewijanie mapy, formularzy Analytics, śledzenie hashtagów w pasku adresu przeglądarki;
 • Po zapisaniu kanoniczne adresy URL zmieniają się automatycznie według ustawień;
 • Do przycisków Save i Reset można w sekcji Design można ustawić funkcję Lepki. Również ta funkcja może być stosowana do tytułów w innych rozdziałach;
 • Highlightning został dodany do kodu niestandardowego (w sekcji Ustawienia) w celu wzmocnienia UX;
 • Skrypty Google Analytics i Yandex Metrica zostały wyłączone w trybie edycji;
 • Wzmocnienie funkcji Przeciągnij-i-Upuść: teraz użytkownicy mogą dodać element do Sekcji pojemnika lub wiersza poprzez nowe akcenty wizualne edytora.
Co nowego w Moto CMS 3.0.13 wersja 3.0.13 została wydana 13 stycznia 2016. roku
Ta wersja MotoCMS zawiera nowe ustawienia SEO i ulepszone widżety, a mianowicie:

 • W sekcji Ustawienia można zmieniać format tytułu strony;
 • W pojemniku widżeta można określić stałą pozycję zdjęcia tła;
 • Zaktualizowano logikę łącznika podczas tworzenia linków - Open URL. Teraz, gdy po raz pierwszy tworzysz link w polu wyświetla się protokół http://;
 • Możlna ustawić/edytować adres URL przekierowania 301;
 • Dodano możliwość wpisania jednego cudzysłówa ' w polu Opis dla widżetów suwaka i galerii w trybie siatki;
 • Dodano możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonowania wprowadzonego kodu w nagłówku/stopce na poziomie strony i na poziomie całej witryny.
Co nowego w Moto CMS 3.0.12 wersja 3.0.12 została wydana 16. grudnia, 2015. roku
Moto CMS 3.0.12 - kolejna aktualizacja systemu, która ma nowe funkcje:

 • Opracowane szablony internetowe z funkcją Blog: zawierają stronę startową bloga, strony dla wpisów i nowe dodatkowe widżety;
 • Poprawiono funkcję edytowania widżetu Wiersz. Teraz ostateczna szerokość wiersz może być edytowana, wraz z odstępami między kolumnami;
 • Możliwość dodawania Yandex Metrica;
 • Możliwość dodawania na stronę Yandex Webmaster;
 • Poprawki mediateki: dodano możliwość załadowania grafiki w formacie svg;
 • Poprawki SEO: nowa funkcja dodawania kanonicznego URL.
Co nowego w Moto CMS 3.0.11 wersja 3.0.11 została wydana 1 grudnia 2015. roku
W nowej wersji MotoCMS zostały poprawione funkcji systemu drag&drop:

 • Ulepszenie systemu drag&drop: dodana funkcja umieszczanie widżetu z lewej lub z prawej strony kolumny w widżecie Rzęd;
 • Umożliwienie wyłączenia odstępu granicznego między kolumnami w widgecie Rzęd;
 • Dodano funkcję edytowania kolor ikony w ustawieniach Galerii z układem w trybie siatki;
 • Zmiana designu przycisków Social Media ze względu na wyłączenie liczników przez LinkedIn i Twitter. Ta zmiana została wprowadzona, aby poprawić doświadczenie użytkownika.
Co nowego w wersji 3.0.10 wersja 3.0.10 zosała wydana 19. listopada 2015
Nowa wersja MotoCMS zawiera poprawki do funkcji widżetów i dodatkowe ustawienia SEO:

 • Aktualizacja widżetu Interwał - dodano możliwość ustawienia wysokości widżetu w zakresie od 0 do 999 pkt;
 • Dodano funkcję wyboru miniatury dla tła stron i pojemnika, oraz favicon;
 • Dodano funkcję edycji kolorów pola do wypełnienia presetów widżetu Formularz Kontaktowy w sekcji Design;
 • Dodano automatyczne dodawanie ukośnika do URL w celu ochrony przed kopiowaniem treści.
Co nowego w wersji 3.0.9 wersja 3.0.9 została wydana 21. października roku 2015
W nowej wersji zostały ulepszone opcji MotoCMS widżetów, oraz dokonane poprawki drobnych błędów z poprzednich wersji:

 • Zaktualizowano logikę generacji URL-adresy dla widżetu Disqus i przycisków social media;
 • Dodano opcję wyrównania dla widżetu Przyciski Mediów Społecznościowych;
 • Usunięte minimalna wysokość dla widżetów Tekst i Interwał;
 • Inne drobne zmiany i poprawki.
Co nowego w Moto CMS 3.0.8 wersja.3.0.8 została wydana 25. września, 2015. roku
Moto CMS 3.0.8 – to drobne wydanie, które zawiera wiele nowych funkcji:

 • Do galerii: Suwak, Karuzela, Siatka mogą teraz używać atrybutu "alt", ustawienia którego można zrobić w mediatece;
 • Teraz w sekcji Design można edytować tekst i widżety, które mają presety;
 • Wdrożone litery projektowe dla odzyskiwania hasła;
 • Dodano możliwość filtrowania pozycji w oknie wyskakującym biblioteki;
 • Dodano nowy widżet Social Buttons z funkcjami Lubię to i Podziel się.;
 • Dodano ałgorytm pozwałający przechowywać stan bloków logicznych paska widżetów od poziomu przeglądarki.
Co nowego w Moto CMS 3.0.7 wersja.3.0.7 została wydana 28. sierpnia, 2015. roku
Moto CMS 3.0.7 – to drobne wydanie, które zawiera wiele nowych funkcji:

 • MotoCMS 3 jest kompatybilny z PHP 5.5.09;
 • Można stworzyć 3-poziomowe menu nawigacyjne;
 • Do panelu admina dodano przycisk “Podgląd” aby przyegłądać stronę;
 • Dodano opcję “Lepka stopka”;
 • Teraz link do dokumentu można dodać z pomocą opcji Otwórz plik;
 • Funkcja Quick Help jest dostępna w sekcji Widżety menu Design;
 • Stworzono nową sekcję "Integracja" aby umożliwić korzystanie na stronie z oprogramowania innych firm;
 • Dodanom widżet “Karuzela” jako nowy typ galerii;
 • Możliwość tworzenia newsletter z pomocą widżetu MailChimp;
 • Dodano nowe widżety sieci spolecznościowych: Disqus, SoundCloud, Pinterest Board, Facebook Feed, Twitter Timeline, Slideshare.
Co nowego w Moto CMS 3.0.6 wersja.3.0.6 została wydana w 29. lipca 2015. roku
Moto CMS 3.0.6 — to drobne wydanie, zawierające mnóstwo nowych funkcji:

 • Filtrowanie elementów za typem w Bibliotece Medialnej;
 • Do panelu admina był dodany Centrum Pomocy;
 • Dodano efekty paralaksy;
 • Do wszystkich widżetów dodano efekty animacyjne. Są to 42 rodzaje animacji, dostępne do podglądu w panelu admina;
 • Teraz kod dla Nagłówka i Stopki można wpisać w sekcji Ustawienia. Funkcja może być stosowana do calej witryny, lub możest wykorzystać niestandardowy kod HTML dla odrębnych stron wityny;
 • Można ustawić wyrównanie dla Widżetu “Embed”;
 • Tytuł sekcji teraz jest widoczny po najechaniu myszą lub jego wybraniu;
 • Możliwość ustawienia wyrównania dla widżetów, w zależności od używanego urządzenia;
 • Dodano Widżet “Odstęp”;
 • Widżet Formularz kontaktowy został wzmocniony o 2 funkcje: możliwość wysyłania wiadomości do różnych e-maili i opcji pliku załączonego.
 • Sekcja Ustawienia pozwala na ustawienie serwera SMTP dla wszystkich formularzy kontaktowych;
 • Do Widżetu Pojemnik dodano opcję Przyklejanie. Pozwala na przyklejanie widżetów w górnej części strony;
 • Automatyczne dodawanie atrybutu rel = "canonical" dla wszystkich stron witryny internetowej;
 • Edytowanie Widżetów “Zdjęcia”, “Menu”, “Suwak” i “Galeria w trybie siatki”po podwójnym kliknięciu;
 • Opcja Link pozwala teraz aby otworzyć zdjęcie za pomocą Lightbox dla dowolnego widżetu.
Co nowego w Moto CMS 3.0.5 wersja 3.0.5. została wydana 26. czerwca 2015. roku
Moto CMS 3.0.5 - to drobne wydanie z następującymi zmianami w systemie:

 • Dodano Konstruktor Presetów. Tweraz można edytować właściwości widżetów;
 • Ulepszono obsługę językową przez dodanie niemieckiego tłumaczenia dla panelu administracyjnego;
 • Zostały usunięte niektóre drobne błędy systemu.
Co nowego w Moto CMS 3.0.4 wersja 3.0.4. Była Wydana 7. Maja, 2015. roku
Moto CMS 3.0.4 to nowy reliz ze następującymi zmianami w systemie:

 • Został dodany widżet lokalizacji paneli;
 • Możliwość konfiguracji tymczasowych URL dla MotoCMS 3;
 • Możliwość wyboru rozmiaru miniatury w widżecie "Zdjęcia".
Co nowego w Moto CMS 3.0.3 wersja 3.0.3. Była Wydana 6. Kwietnia, 2015. roku
Moto CMS 3.0.3 to nowy reliz ze następującymi zmianami w systemie:

 • Została dodana logika dynamicznej zmiany URL dla widżetów;
 • Możliwość zmiany favicon;
 • Został dodany przycisk "Powrót Do Góry”, który działa na wszystkich stronach witryny www;
 • Możliwość dodawania "Kotwicy" dla bardziej wygdniej nawigacji.
Co nowego w Moto CMS 3.0.2 wersja 3.0.2. Była Wydana 11. Marzca 2015. roku
Moto CMS 3.0.2 - to nowy reliz ze następującymi zmianami w systemie:

 • Został dodany widżet "Galeria W Formacie “”Siatka";
 • Możliwość dodawania wielu zdjęć na suwak;
 • Został dodany widżet "Embed".
Co nowego w Moto CMS 3.0.1 wersja 3.0.1. Była Wydana 13. Lutego, 2015. roku
Moto CMS 3.0.1 - to nowy reliz ze następującymi zmianami w systemie:

 • Adaptacja stylu tekstu dla różnych urządzeń;
 • Możliwość przypisywania wartości do już dodanej przestrzeni;
 • Został dodany widżet "Suwak";
 • Możliwość aktualizacji tematu do najnowszej wersji.
Co nowego w Moto CMS 3.0 wersja 3.0. Była Wydana 1. Stycznia, 2015. roku
Moto CMS 3.0 to główne wydanie, które daje użytkownikom następujące możliwości do tworzenia i zarządzania ich responsywną stroną:

 • Sprawdzenia w panelu administratora w jak będzie wyglądała strona na ekranach urządzeń stacjonarnych, tabletów i smartfonów;edytowanie wszystkich wersji na raz.
 • Mowy bardziej szybszy i poręczny Edytor Drag-n-drop;
 • Kilka nowych widżetów dla dostosowywania: widżet HTML, Google Map, Menu, Horizontal Divider, Container i wiele innych;
 • Unikalny Kolor Picker, pozwalajłcy zmieniać cały schemat kolorów
 • Funkcjonalna Media Biblioteka z możliwością sortowania plików;
 • Dodatkowe funkcje: Google Web Fonty, Opcje Mediów Spolecznościwych, Opcje Tła, Google Analytics, Narzędzia Google dla webmasterów, iFrame, Design presety;
 • Media: Integracja Wideo, Media Biblioteka, File Menedżer.
Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.3.1 wersja 1.3.1 została wydana 24. sierpnia, roku 2017
Wersja 1.3.1 posiada nowe funkcje i ulepszenia systemu.

 • Dodano funkcji B2B. Właściciel witryny może zarządzać kategoriami i produktami, które będą widoczne tylko dla określonych użytkowników.
 • Dodano widżet Polecane produkty.

  Poprawki:
 • Poprawiono obliczanie podatków w zakresie wariantów produktów.
 • Poprawiono niektóre style.
 • Drobna aktualizacja struktury widżetów.
Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.3.0 wersja 1.3.0 została wydana 31. lipca, roku 2017
Wersja MotoCMS 3 Ecommerce v. 1.3.0 posiada nowe funkcje panelu admina.

 • Teraz systemowe maile dla administratora witryny i maile dla klientów zawierają informacje o metodzie płatności używanej do zakupu.
 • Do panelu admina dodano system płatności LiqPay.
 • Do mailów dla klientów dodano makra (produkty, warianty, dostawa).
 • Drobne poprawki błędów.

  Nowe funkcje:
 • możliwość resetowania hasła na kasie;
 • możliwość ukryć pola w kasie;
 • możliwość wyboru kolejności produktów w katalogu.
Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.2.12 wersja 1.2.12 została wydana 1. czerwca, roku 2017
MotoCMS 3 Ecommerce v. 1.2.12 - to aktualizacja systemu z poprawkami błędów, usprawnieniami i nowymi funkcjami.

 • Do datyutworzenia produktu wdrożono nowy sterownik datetime w celu ulepszenia sortowania produktów według daty.
 • Poprawiono style katalogu produktów.
 • Do widgetu Lista Katalogu dodano ustawienia przycisku "Dodaj do koszyka".
 • Do e-mail wiadomości do admina po dokonaniu zamówienia dodano adres wysyłki zamówienia.
 • Refakturowano właściwości wysyłki.
 • Usunięto drobne błędy.
Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.2.11 wersja 1.2.11 została wydana 23. maja, roku 2017
MotoCMS 3 Ecommerce v. 1.2.11 - to aktualizacja systemu z poprawkami błędów, usprawnieniami i nowymi funkcjami.

System był uzupełniony o takie funkcje:

 • Możliwość dodawania daty stworzenia produktu, daty edycji, oraz opcję sortowania produktów według daty stworzenia.
 • Możliwość dodawania do zamówienia ustalonej ceny dostawy;
 • Ustawienia bezpłatnej dostawy pod warunkiem minimalnej kwoty zamówienia.
 • Możliwość wysyłania na e-mail powiadomienia, zawierającego odmiany produktów i opcje niestandardowe, po zakończeniu składania zamówienia.
Usunięto błędy:

 • do panelu admina dodano tlumaczenia funkcji wysyłki;
 • poprawiono projekt checkbox.
Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.2.10 wersja 1.2.10 została wydana 16. maja, roku 2017
MotoCMS 3 Ecommerce v. 1.2.10 jest drobną aktualizacją systemu, która zapewnia jego kompatybilność z silnikiem MotoCMS 3.1.0.

Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.2.9 wersja 1.2.9 została wydana 11. maja, roku 2017
MotoCMS 3 Ecommerce wersja 1.2.9 posiada nowe funkcji, ułatwiajłce prowadzenie handlu elektronicznego.

 • Dodano możliwość usunięcia kilku produktów na raz z katalogu.
 • Sekcja Katalog Produktów została uzupełniona o efekt LazyLoad.
 • Dodano opcję obliczania kosztów wysyłki.
 • Usunięte drobne błędy.
Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.2.8 wersja 1.2.8 została wydana 8. maja, roku 2017
MotoCMS 3 Ecommerce wersja 1.2.8 - to drobna aktualizacja systemu, w której zostały usunięte niektóre błędy.

Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.2.7 wersja 1.2.7 została wydana 7. kwietnia, roku 2017
Nowa wersja MotoCMS 3 Ecommerce została uzupełniona o ułepszenia systemu i nowe funkcje.

Nowe funkcje:

 • Presety Sytlów tekstowych mogą być wykorzystywane dla wszystkich formularzy i widżetów wtyczki sklepu.
 • Dodano systemy płatności: QuickPay, Yandex.Kassa.
Usunęto błędy:

 • Poprawiono tryb W trakcie budowy.
 • Zoptymalizowano wyświetlanie strony 404.
 • Poprawiono działanie menu nawigacyjnego (pozycje menu zostały związane ze wtyczką sklepu).
 • Poprawiono Style tekstowe.
Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.2.6 wersja 1.2.6 została wydana 23. lutego, roku 2017
Nowa wersja MotoCMS 3 Ecommerce została uzupełniona o ułepszenia systemu i nowe funkcje.

 • Usunięto błędy w następujących funkcjach: sortowanie produktów w kategoriach, sortowanie kategorii, ustawienie kategorii nadrzędnych, zapisywanie kategorii produktów, obliczanie podatków: oraz usunięto problemy z formularzem transakcji, wyszukiwaniem produktów w panelu admina, podpowiedziami w panelu admina, problemy z trybem W trakcie budowy.
Dodano nowe funkcje:

 • Widżet "Dedykowane opcje" w celu ustalenia dodatkowych opcji w cenie produktu (cena usług dodatkowych).
 • Funkcję drag-and-drop do stworzenia hierarchii kategorii.
 • Możliwość ustawienia odstępu między symbolem waluty i ceny.
Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.2.5 wersja 1.2.5 została wydana 22. grudnia, roku 2016
MotoCMS 3 Ecommerce wersja 1.2.5 została uzupełniona o drobne poprawki systemu i kilku nowych funkcji.

Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.2.4 wersja 1.2.4 została wydana 13. października, roku 2016
Nowa wersja została uzupełniona o takie funkcje:

 • filtrowanie produktów w kategorii;
 • nowa funkcja w ustawieniach e-sklepu: dostosowanie szablonów mailów.
Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.2.3 wersja 1.2.3 została wydana 7. września, roku 2016
MotoCMS 3 Ecommerce wersja 1.2.3 została uzupełniona o drobne poprawki systemu i kilku nowych funkcji.

Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.2.2 wersja 1.2.2 została wydana 18. sierpnia, roku 2016
MotoCMS 3 Ecommerce wersja 1.2.2 została uzupełniona o drobne poprawki systemu i kilku nowych funkcji.

Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.2.1 wersja 1.2.1 została wydana 23. czerwca, roku 2016
Nowa wersja MotoCMS 3 Ecommerce posiada poprawki systemu i kilku nowych metod płatności:

 • Dodano nowe metody płatności: Skrill, Sofort i Payone;
 • Poprawienie funkcjonalności wariacji;
 • Dodano nowe sposoby na edytowanie stron Rejestracji, Autoryzacji i Resetowania hasła.
Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.2.0 wersja 1.2.0 została wydana 15. czerwca, roku 2016
MotoCMS 3 Ecommerce v. 1.2.0 to nowy reliz ze niektórymi poprawkami w systemie.
Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.1.4 wersja 1.1.4 została wydana 20. maja, roku 2016
MotoCMS 3 Ecommerce w. 1.1.4 jest drobną aktualizacją systemu, która posiada następujące poprawki obecnych widżetów i kilku nowych funkcji:

 • W panelu admina są dostępne meta tagi The Open Graph.
 • Można edytować szablony stron Koszyk i Kasa.
 • Dodano nową metodę płatności: iDeal payment (Mollie).
 • W widżecie Lista produktów zostało wzmocnione stronicowanie produktów.
Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.1.3 Wersja 1.1.3 została wydana 13. kwietnia, roku 2016
MotoCMS 3 Ecommerce v. 1.1.3 is a minor system update which brings a few improvements to the widgets:

 • Można ustawić dodatkowy e-mail administracyjny. W ten sposób maile na temat zleceń zostaną wysłane na dwa e-maila.
 • Można ukrywać miniaturki zdjęć produktów w widżecie Lista produktów.
 • W gabinecie użytkownika można edytować nagłówek i stopkę z pomocą nowego szablonu strony konta.
Co nowego w wersji MotoCMS 3 Ecommerce 1.1.2 wersja 1.1.2 została wydana 11. marca 2016. roku
Wersja MotoCMS 3 eCommerce 1.1.2 - to ulepszony system, który jest bardziej funkcjonalny dla użytkowników. Obejmuje ulepszenia widżetów:

 • Dodano nowe widżety: Opis kategorii i Krótki opis kategorii.
 • Dodano możliwość importowania i eksportowania produktów z plików w formacie CSV.
 • Dodano możliwość korzystania z widżetu Lista Produktów na dowolnej stronie witryny opartej o MotoCMS.
 • Nowe warianty edycji rozmiaru przycisków na konkretnych stronach takich jak Koszyk, Strona transakcji, Profil użytkownika.
 • Dodano możliwość wyłączenia e-sklepu poprzez włączenie trybu "Strona jest w trakcie budowy".
 • Dodano nową funkcję - "Ustawić stronę e-sklepu jako stronę startową".
 • Teraz e-sklep może być indeksowany przez wyszukiwarki.
 • Dodano wsparcie stylow tekstowych skórki.
 • Do edytora zdjęć produktów i katalogu dodano Próbnik kolorów.
 • Dodano możliwość podłączenia się do przechowywania stron z głównej strony internetowej.
 • Dodano opcję automatycznej autoryzacji dla użytkowników, którzy wybrali opcję "Zarejestruj konto".
Co nowego w MotoCMS 3 Ecommerce wersji 1.1.1 wersja 1.1.1 została wydana 21. grudnia 2015 roku
MotoCMS 3 Ecommerce w. 1.1.1 - drobna aktualizacja systemu, która zawiera następujące zmiany:

 • Poprawiono widżet Lista produktów: zmiana designu nazwy produktów i cen, dodano przycisk "Dodaj do koszyka";
 • Funkcja Eksport produktów (do CSV) jest dostępna w tabeli produktów;
 • Dodano nowe metody płatności: integracja usług finansowych PostFinance;
 • Dodano możliwość edytowania stylu tytułu "Mój koszyk".
Co nowego w MotoCMS 3 Ecommerce 1.1.0 wersja 1.1.0 została wydana 8. gridnia, roku 2015
MotoCMS 3 Ecommerce w. 1.1.0 - główna aktualizacja wtyczki, która ma następujące zmiany w systemie:

 • Możliwość zmiany ilości produktów widocznych na jednej stronie i / lub w jednym rzędzie katalogu;
 • Korzystanie z różnych ustawień zdjęć w widżecie listy produktów;
 • Nowa możliwość edycji projektu ceny, specjalnej ceny i nazwy produktu;
 • Użytkownicy mogą edytować teksty w kasie oraz w swoich kontach osobistych;
 • Funkcja, która pozwala na tworzenie wariacji, ustawienia określonego zdjęcia zmiany, dodanie osobnej ceny zmiany;
 • Możliwość dodawania recenzji poprzez Yotpo;
 • Dodano funkcję Szukaj Sklep.
MotoCMS 3 Ecommerce 1.0 - Wydanie wersja 1.0 zoszaąa wydana 1. lipca, roku 2015
MotoCMS 3 Ecommerce w. 1.0 - główne wydanie wtyczki e-commerce, które ma następujące funkcje dla użytkowników:

 • Sprawdzenie wewnątrz panelu statystyki dotyczącej zamówień, sprzedaży i klientów;
 • Użytkownicy mogą tworzyć i edytować Katałog Produktów;
 • Ustawienie SEO szczegółów: słów kluczowych i meta opisów;
 • W ramach MotoCMS 3 e-commerce są dostępne sekcje Marki i Kategorie;
 • Ustawienie zniżek i kodów promocyjnych dla produktów;
 • W ramach MotoCMS 3 e-commerce są dostępne płatności poprzez 2Checkout i PayPal;
 • Zarządzanie klasami podatkowymi, strefami podatkowymi i stawkami podatkowymi;
 • Funkcja e-mail, która pozwala dodać adres e-mail, aby wysyłać wiadomości i skonfigurować serwer na e-maile: SMTP i Sendmail.
Co nowego w Moto CMS HTML 1.3 wersja 1.3 zostala wydana 22 maya, 2016. roku
MotoCMS HTML jest kompatybilny z PHP 5.6.
Co nowego w Moto CMS HTML 1.2 wersja 1.2 zostala wydana 22 Czerwca, 2015. roku
Moto CMS HTML 1.2 jest niewielkie wydanie wersji HTML, które ma następujące zmiany w systemie:

 • Poprawiono niektóre API zgodnie z nowymi wymogami: Google Maps, YouTube i Flickr;
 • Do ustawień SEO dodano funkcję korzystania z pliku "robots.txt";
 • Poprawiono mobilną wersją podglądu dla iPhone'ów;
 • MotoCMS HTML jest kompatybilny z PHP 5.4, 5.5.
Co nowego w Moto CMS HTML 1.1.3 wersja 1.1.3 Była Wydana 4. Listopada, 2014. roku
Moto CMS HTML 1.1.3 to nowy reliz z kilku nowych funkcji w systemie:

 • Został dodany widżet "Galeria z Efektem Odzwierciedlenia";
 • Został dodany widżet "Suwak Galerii Z Miniaturami".
Co nowego w Moto CMS HTML 1.1.2 wersja 1.1.2 Była Wydana 15. Stycznia, 2013. roku
Moto CMS HTML 1.1.2 to nowy reliz ze niektórymi poprawkami i kilku nowych funkcji w systemie:

 • Możliwość powiększania zdjęć;
 • Wielu czcionek IE zostały ulepszone;
 • Panel sterowania stała się wielojęzyczna.
Co nowego w Moto CMS HTML 1.1.1 wersja 1.1.1 Była Wydana 8. Października, 2012. roku
Moto CMS HTML 1.1.1 to nowy reliz ze niektórymi poprawkami i kilku nowych funkcji w systemie:

 • Możliwość korzystania suwaka galerii w opcji "Tło";
 • Możliwość tworzenia przycisków menu;
Co nowego w Moto CMS HTML 1.1 wersja 1.1. Była Wydana 8. Października, 2012. roku
Moto CMS HTML 1.1 to główne wydanie wersji HTML, do którego zostałi dodane następne funkcje:

 • Został dodany widżet "Karuzela Galerii", który zapewnia zdjęciom efekt przesuwu';
 • Został dodany widżet "Przycisk PayPal";
 • Został dodany mobilny edytor, pozwalajłcy użytkownikom dostosowywać wersje mobilne ich witryny www.
Co nowego w Moto CMS HTML 1.0 wersja 1.0. Była Wydana 5. Lipca, 2012. roku
Moto CMS HTML 1.0 to główne wydanie MotoCMS wersji HTML zapewniające następne funkcje dla użytkowników:

 • Interfejs Drag-n-drop. Możliwość przeciągania obiektów w panelu administracyjnym;
 • Są dostępne opcje Ustawienia strony i SEO;
 • Narzędzia, które pozwalają użytkownikom na dodawanie powierzchni dla tekstu, zdjęć i form do jakiejkolwiek części strony, a także umieśczenia plików wideo;
 • Widżety: Formularu Kontaktowy, Galerie, Glówne ("Przycisk", "HTML", "Rich Content", "Vimeo Wideo"), Karty, Menu.
 • Są dostępne tryby "W Trakcie Budowy" and "Ochrona hasłem";
 • Kopia zapasowa i aktualizacje są dostępne;
 • Biblioteka Media z możliwością integracji online serwisów (YouTube, Picasa, Flickr, Facebook);
 • Menedżer Czcionek, gdzie użytkownicy mogą korzystać z niestandardowych i czcionek Google.
Co nowego w Moto CMS Flash 1.9.1 wersja 1.9.1 zostala wydana 27. Listopada, 2015. roku
Moto CMS Flash 1.9.1 jest niewielkie wydanie, które ma następujące zmiany w systemie:

 • Poprawiono niektóre API zgodnie z nowymi wymogami: Google Maps, YouTube i Flickr;
 • Do ustawień SEO dodano funkcję korzystania z pliku "robots.txt";
 • MotoCMS Flash jest kompatybilny z PHP 5.4, 5.5.
Co nowego w Moto CMS 1.9 wersja 1.9. Była Wydana 27. Stycznia, 2015. roku
MotoCMS 1.9 to główne wydanie, które zawiera następne nowości i ulepszenia:

 • Modyfikacja wbudowanej Google Maps (z powodu nowego Google Maps API teraz jest wspierana tylko integracja poprzez widżet HTML);
 • Modyfikacja wbudowanego Flickr (adaptacja do nowej Flickr API);
 • Inne drobne poprawki i ulepszenia.
 • Inne drobne poprawki i ulepszenia.
 • Inne drobne poprawki i ulepszenia.
Co nowego w Moto CMS 1.8 wersja 1.8, została wydana 22. maja 2012. roku
MotoCMS 1.8 to główne wydanie, które zawiera takie innowacje i ulepszenia:

 • Nowy mobilny panel sterowania został zintegrowany z systemem.
 • Mobilny panel sterowania zawiera domyślny szablon HTML dla mobilnych wersji stron internetowych. Wysokość i szerokość szablonu mogą być modyfikowane; można wybrać preloader i zmienić tło.
 • Mobilny editor zawiera zestaw zaawansowanych widżetów: formularze kontaktowe, galerie, główne, mapy, menu.
 • Opcje SEO są wyłączone w wersji HTML aby unikniąć podwójnego indeksowania.
 • Nowy obiekt "Blok" zostaą dodany do mobilnego panelu sterowania.
 • W nowej wersji panelu sterowania są dostępne takie opcje - nieograniczona liczba stron i pop-upów, strony "W trakcie budowy" oraz "Ochrona hasłem".
 • Do głównego panelu sterowania dodano opcję "Przekierowanie urządzeń mobilnych do alternatywnej wersji strony".
Co nowego w Moto CMS 1.7 wersja 1.7, została wydana 21. lutego 2012. roku
MotoCMS 1.7 to główne wydanie, które zawiera takie innowacje i ulepszenia:

 • Zwiększona prędkość załadowania plików.
 • MotoCMS został zaktualizowany do najnowszej Adobe Flash CS5.
 • Dodana możliwość przyklejenia obiektów do powierzchni ekranu.
 • Do panelu sterowania dodane linki dla rozwiązania problemów technicznych.
Co nowego w Moto CMS 1.6 wersja.1.6, została wydana 11. listopada, 2011. roku
MotoCMS 1.6 jest głównym wydaniem, które zawiera nowe opcje i narzędzia (widżet wyszukiwania,widżet tła, widżet przycisku Kup Teraz, itd.) aoraz znacznie ulepszone ulepszone poprzednie funkcji (widżet RSSt, widżet Formularz kontaktowy, biblioteka medialna, widżet HTML, itd).

 • Dodano możliwość ochrony stron i pop-upy przez hasło.
 • Dodano nowy widżet dla wyszukiwani tekstów na stronie.
 • Dodano przycisk Radio i elementy tekstowe.
 • Dodano ustawienia dla dostosowywania serwera SMTP.
 • Dp widżetu RSS włączono protokół publikowania Atom.
 • Dodano nowy widżet Tło, który pozwala użytkownikom dostosować zdjęcia i kolory tła strony.
 • Stworzono widżet Przycisk "Kup teraz!".
 • Dodano możliwość integracji popularnych online serwisów (Picasa, Flickr, Facebook) do programu Flash CMS.
 • Sloty oraz widgety zostały zrestrukturyzowane za pomocą przycisku "Widżet". Sloty mają kategorię "Proste elementy".
 • Sloty i moduły zostały połączone w nowej kategorii widżetów. Wszystkie sloty zostały uporządkowane w nowej kategorii elementów szablonu, a niektóre z nich zostały uzupełnione o nowe ikony.
 • Poprawiono połączenie widżetów z zawartością.
 • Zmieniono design okna Preferencje.
 • Dodano możliwość dodawania wideo z Vimeo do widżetu HTML.
 • Dodano możliwość umieszczania wideo z YouTube bezpośrednio na stronach.
 • Wprowadzono niektóre zmiany do ogólnego designu.
Co nowego w Moto CMS 1.5.2 wersja 1.5.2, została wydana 1. września, 2011. roku
Moto CMS 1.5.2 - to drobne wydanie ze zwiększonymi możliwościami szablonów Facebook i usunięciem kilku błędów z poprzednich wersji.

 • Dodana możliwość wyświetlania zawartości alternatywnej (zdjęć, kodu HTML) w szablonach Facebook dla nie-fanów, którzy odwiedzają Twoją stronę na Facebooku.
 • Niektóre drobne błędy systemu zostały usunięte.
Co nowego w Moto CMS 1.5.1 wersja 1.5.1, została wydana 8. sierpnia, 2011. roku
Moto CMS 1.5.1 to drobne wydanie tz usunięciem kilku błędów i dodaniem kilku użytecznych opcji do systemu.

 • Usunięto nieprawidłowe wyświetlanie zawartości galerii podczas dodawania wielu zdjęć na raz do ustalonego modułu.
 • Dodano możliwość ręcznego wprowadzania ID do wideo z YouTube w ustalonym modulu "Media Player".
 • Dodano opcję, która pozwala użytkownikom na wpisanie znaków nie-łacińskiego alfabetu do modułu "Formularz kontaktowy". Ale pamiętaj, że "HTML Widżet" nie obsługuje tego trybu pracy i będzie wyłączony.
Co nowego w Moto CMS 1.5 wersja 1.5, została wydana 7. lipca, 2011. roku
MotoCMS wersja 1.5 - to łówne wydanie które zawiera nowe narzędzia i opcje (niektóre z nich są innowacjami), i ulepszone poprzednie funkcje.

 • Dodano HTML Widżet. HTML kod może być dodany na stronie dla obiektów Flash (możliwość dodać forum, blog, pole komentarza na stronie internetowej).
 • Dodano możliwość tworzenia rozciągniętych stron internetowych. Teraz można zmienić wysokość pojedynczych stron witryny. Ale ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych szablonach Flash CMS.
 • Dodano integrację (YouTube) + Video Galeria do biblioteki mediów.
 • Dodano możliwość wyszukiwania filmów w YouTube za pośrednictwem biblioteki mediów za pomocą przycisku Search YouTube.
 • Dodano możliwość umieszczania plików wideo i graficznych w jednej galerii mediów i tworzenia galerii (ta funkcja jest dostępna tylko w modułu "Podglądzie Galerii Zdjęć" i slocie "Galeria Zdjęć Lightbox").
 • Dodano slot Udostępniania W Media Spolecznościowych, który pozwala użytkownikom udostępniać aktualne treści strony w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, StumbleUpon, MySpace, LinkedIn, VK).
 • Poprawiono moduł Formularz Kontaktowy. Dodano pole wyboru, ComboBox (wybierz) i przesyłanie plików.
 • Dodano opcję Jakość Youtube. Teraz można wybrać jakość każdego wideo YouTube.
 • Dodano zależność wlaściwości. Teraz programiści mogą ustawić zależność wlaściwości dla wszystkich obiektów (każda wlaściwość może zależeć od innych właściwości zestawu).
 • Dodano atrybutę umieszczania. Pasek narzędzi wyboru polożenia wyświetla położenie każdego obiektu (polożenie widżetu pogody jest zamaskowane, rozciągnięte lub lepkie) i pozwala użytkownikom zarządzać tymi obiektami w panelu sterowania.
 • Moduły (widżety) kategorii są podzielony na sekcje dla łatwiejszego zanelezienia i wykorzystania.
Co nowego w Moto CMS 1.4 wersja 1.4, została wydana 12. kwietnia, 2011. roku
MotoCMS wersji 1.4 to wydanie główne z ulepszoną funkcjonalnością systemu, nowymi narzędziami, a także z optymalizowanymi narzędziami z poprzednich wersji. Ponadto, dodano nowy wbudowany moduł Widżet Nowiny, a niektóre błędy systemu zostały usunięte. Dodano możliwość wybrania i modyfikowania wielu obiektów (transformacja, obrót, skalowanie, itp)

 • Obiekty w panelu sterowania mogą być przwiązane do siebie, centrum lub krątów strony www.
 • Dodano moduł Widżet Nowiny, który pozwala na publikowanie wiadomości za pośrednictwem panelu sterowania.
 • Wyswietlacz formularzu kontaktowego w panelu sterowania jest teraz taki sam jak na stronie internetowej.
 • Zakładki zamówiena w polu formularza teraz może być zmieniona, jak i ich kolejności w mailu po zamówieniu.
 • Zoptymalizowano proces zapisu zawartości. Pliki XML zajmują teraz mniej miejsca.
 • Dodano automatyczne odzyskiwanie błędów zawartości.
 • Dodano smoothing dla niestandardowych czcionek .
 • dodano nowe metody w ActionScript Moto API.
 • Usunięto błędy wyświetlania strony w IE9.
 • Poprawiono działanie modułu zewnętrzny treści.
 • Zwiększona wydajność i reagowanie panelu sterowania.
Co nowego w Moto CMS 1.3.3 wersja 1.3.3, została wydana 21. grudnia 2010. roku
MotoCMS wersji 1.3.3 to drobne wydanie które zawiera kilka zmian poprzedniej wersji, wspieranie nowych technologii, zwiększenie wydajności systemu i łatwość użycia. Niektóre z ważnych funkcji są:

 • RSS Reader został dodany do zestawu wbudowanych widżetów. Pozwala użytkownikom na dodawanie RSS do stron internetowych na podstawie MotoCMS.
 • Dodany moduł Google Maps. Zapewnia interfejs do Google Maps API w MotoCMS i pozwala użytkownikom na tworzenie interaktywnych map z różnymi znacznikami na mapie i treści w bbelkach mapy.
 • Dodana opcja Batch Add. Opcja pozwala dodawać jednocześnie wielu elementów do galerii na stronie, bez marnowania czasu na dodawanie plików jeden po drugim.
Co nowego w Moto CMS 1.3.2 wersja 1.3.2, została wydana 16. listopada 2010. roku
Moto CMS 1.3.2 - to drobne wydanie, które zawiera rozwiązanie kilku problemów i ulepszenie szybkości systemu

Co nowego w Moto Moto CMS 1.3.1 wersja 1.3.1, została wydana 28. października, 2010. roku
Moto CMS 1.3.1 to drobne wydanie, które ma opcję pokazu slajdów w galeriach zewnętrznych.

 • Widżet galerii zdjęć teraz można korzystać do wyświetlania konfigurowalnego slideshow.
 • Nazwy lokowania treści zostały trochę zmienione aby być bardziej oczywistymi: dodane nazwy warstw.
 • Pliki XML zoptymalizowane poprzez usunięcie atrybuty, które mają wartości domyślne
Co nowego w Moto CMS 1.3 wersja1.3, została wydana 28. września, 2010. roku
Moto CMS 1.3 to główne wydanie, które zawiera zupełnie nowe i użyteczne funkcje, takie jak wbudowany edytor zdjęć, który pozwala użytkownikom edytować zdjęcia bezpośrednio w panelu sterowania i długo oczekiwane ulepszenia do biblioteki mediów, takie jak folderowa struktura i przesyłanie dowolnych plików.

 • Pliki multimedialne można teraz sortować i zorganizować za pomocą folderów. Możesz łatwo kontrolować, zmieniać kolejność i nazwy tych folderów.
 • Teraz można wybrać kilka elementów za jednym razem. Można przenieść, usunąć lub wstępnie załadować wiele elementów multimedialnych przez jedne kliknięcie.
 • Teraz wszelkie typy plików mogą być przesyłane do biblioteki mediów (doc, pdf, txt, zip itp) dla wykorzystania na stronie.
 • Teraz można edytować zdjęcia w bibliotece mmediów bezpośrednio w panelu sterowania.
 • Dodano możliwość obsługi podstawowych akcji edycji zdjęć (zmiana rozmiaru, obracanie, odbicie lustrzane, kadrowanie itp)
 • Dodano niektóre profesjonalne filtry zdjęć i akcje (jasność, nasycenie, koloryzacja, RGB edycja itp)
 • Wszelkie zmiany obrazu są śledzone w historii, dzięki czemu można z łatwością je cofnąć i kontynuować edycję.
 • Edytor zdjęć posiada lekką wbudowaną przeglądarkę biblioteki mediów dla szybszcego wyboru zdjęć
 • Znacznie ulepszona generacja kodu HTML aby zwiększyć ranking SEO strony.
 • Wzrosła ogólna wydajność i reagowanie systemu.
Co nowego w Moto CMS 1.2 wersja.1.2, została wydana 6. lipca, 2010. roku
Moto CMS 1.2.jest to długo oczekiwana wersja główna, która zawiera wiele zmian poprzedniej wersji, wspieranie nowych technologii internetowych, zwiększenie wydajności i łatwość użycia. Oto nowe cechy systemu:

 • Rebranding panelu sterowania, co pozwala na usunąć wszystkie odniesienia dotyczące Moto CMS i zastąpić Moto CMS logo na własne.
 • Tryb W trakcie budowy, który aktywuje symboą zastępczy i informuje odwiedzających że Twoja strona już wkrótce będzie dotępna; Ale wciąż możesz kontynuować pracę na stronie internetowej.
 • Możliwość ustawienia aFavIcon na stronie internetowej, za pośrednictwem panelu sterowania Moto CMS.
 • Możliwość poprzedniego załadowania zdjęć, MP3, plików SWF oraz FLV. Dzięki temu jest możliwe wyświetlanie natychmiastowe obrazów podczas przeglądania strony internetowej, a oraz odtwarzanie muzyki w tle po wstępnym załadowaniu.
 • Możliwość podglądu strony w tym samym oknie lub w nowym.
 • XML Sitemap Generator.
 • Możliwości dla deweloperów Flash umieścić zawartość modułu Treści w osobnym pliku, co skraca czas ładowania strony internetowej i pozwala stworzyć wielką liczbę stron.
 • Możliwość dostosowania pozycję zawartości w blokach treści.
 • Aktualizacja interfejsu panelu sterowania. Poprawiono wyświetlanie stron i pop-upów w panelu sterowania; Dodano filtr szybkiego wyszukiwania na stronie.
 • Składniki Moto CMS zostały zaktualizowane dla bardziej wygodnego i zautomatyzowanego załadowania (zdjęcia, wideo i SWF). Zwiększona wydajność YouTube Player. Teraz działa bez użycia kodu JavaScript.
 • Poprawiono narzędzi zarządzania efektami obiektów. Teraz masz możliwość zmieniać kolejności efektów dla każdego obiektu, ukrywać lub usunąć je. Ponadto, można również skopiować wszystkie efekty jednego obiektu i zastosować je do inngo.
 • Takie moduły jak moduł galerii zdjęć, odtwarzacz muzyki i informacji mają teraz możliwość zarządzania źródłami danych (dodanie nazwy, jej usunięcie itd) oraz wyboru źródła plików z modułu.
 • Ulepszono wyświetlanie stron, pop-upów. dodano również możliwość sortowania stron, co pozwala na tworzenie zaawansowanych prezentacji.
 • Automatyczne sprawdzanie poprawności i korekcja plików XML, jeśli są one uszkodzone przez różne symboli nieobsługiwane.
 • Blokowanie obiektów.
 • Przesyłanie do biblioteki plików bez zmiany nazwy pliku.
 • Poprawiono wyświetlanie zawartości HTML strony. Wspieranie alt i tytułu zdjęcia.
 • Nowe rodzaje widoków graficznych (miniatury i listy).Rozmiary trybu wybranego i trybu miniatur można zapisać.
 • Zwiększona wydajność biblioteki mediów przez tworzenie tymczasowych lekkich obrazów jej elementów.
 • Zwiększenie szybkości: pliki XML ładują sią znacznie szybsze ze względu na zoptymalizowaną strukturę XML i silnik obiektów.
 • Pop-ups size and location in the control panel is also stored.
 • New module – Advanced Catalog Module.
 • Rasterize Object’ function added (Each Object can be converted into an image).
Co nowego w Moto CMS 1.1 wersja 1.1, została wydana 21. grudnia 2009. roku
Moto CMS 1.1. to drobne wydanie,który zawiera kilka ulepszeń dla programistów i użytkowników oraz zapewnia dodatkowe opcje i narzędzia do optymalizacji dla wyszukiwarek. Ze względu na rozwój nowych szablonów Flash CMS pojawiły się nowe wymagania, co spowodowało dalszą poprawę i optymalizację silnika Moto CMS.

 • Dodany nowy rodzaj wlaściwości: wlaściwość Type=”link” który zapewnia możliwość połączenia elementów witryny z dowolną stroną, pop-upem lub zewnętrznym adresem URL.
 • Dodana możliwość blokowania podstawowych elementów menu.
 • Dodana nowa właściwość dla ContentHolderVO - isStatic, stosowana do pojemników statycznych.
 • Automatyczne zamykanie pop-upa podczas przechodzenia do innej strony.
 • Nowy efekt kolorowy i rodzaj wlaściwości - "ColorMatrix" - dla bardziej konfigurowalnego zarządzania kolorami elementów.
 • Możliwość tworzenia szablonu dla modułu, co pozwala tworzyć podobne moduły z różną strukturą elementów.
 • Nowa strona i właściwości pop-upa: słowa kluczowe, opis meta, wartości atrybutów "nofollow" i "noindex". Wartość "Nofollow" została również dodana do linków.
 • Dodana funkcja autouzupełniania formularzu logowania.
 • Zwiększona wydajność i liczba elementów panelu sterowania
Zarejestruj darmowe demo
poprzez konto na social media
lub e-mail
Niewłaściwy adres email
Zmienasz szablon
Masz zamiar zmienić szablon na koncie próbnym - wyślemy Ci e-mail z linkiem potwierdzającym.

Ale proszę pamiętać, że zmiany, które zostały wprowadzone do poprzedniego szablonu nie będą zapisane.
Sprawdź swój e-mail
Sprawdź swój e-mail i kliknij w link potwierdzający, który właśnie wysłaliśmy Tobie.

Po potwierdzeniu zmiany szablonu, można rozpocząć dostosowanie nowego projektu.
Sprawdź swój e-mail
Prawie skończyłeś rejestrację damo szablonu
Został tylko jeden aby zacząć wypróbowanie systemu MotoCMS - kliknij w link potwierdzający, który wysłaliśmy Ci na e-mail.